Katılımcılar

Etkinlik katılımcı kurumları

Yeşilay

Amacımız

Cemiyet, yurdumuzda ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, milli kültürüne bağlı nesiller yetiştirmek amacı ile kurulmuştur.

Cemiyet bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunur.

Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir.

Medipol Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi ilke edinmekte, topluma ve evrensel bilime katkıda bulunmayı görev kabul etmektedir.

Güçlü kurumsal kültürü, girişimcilik ruhu ve sürekli gelişime açık dinamizmi ile bilime ve topluma yön veren öncü bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

İstinye Üniversitesi

İstinye Üniversitesi, “Liv Hospital”, “Medical Park ” ve “VM Medical Park” olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

Kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış başarılı akademik kadrosu ile İstinye Üniversitesi, öğrencilerine var olan bilgiyi aktararak kendi alanlarında güçlü bir donanım sağlarken, eğitim ve araştırma performansı ile yeni bilgi üretilmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi, yurdumuzun en eski özel öğretim kurumlarından biri olan ve 57 yıllık deneyimi ile parlak bir geçmişe sahip Kültür Koleji Vakfı (KEV) tarafından 1997 yılında kurulmuştur.

‘’Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

Yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,

Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,

Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

Yaşamak yanı ağır bastığından.’’

Nazım Hikmet

Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi 1988 yılında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası’na bağlı olarak Bakanlar Kurulu onayı ile Lefkoşa’da kurulan yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren bir yükseköğretim kurumudur. Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği’ne (EUA), UNESCO bünyesindeki Dünya Üniversiteler Birliği’ne (IAU), İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu’na (FUIW) Uluslararası Mühendislik Eğitimi Topluluğu (IGIP), Uluslararası Saygın Medikal Akreditasyon Sistemi (JCI) ve 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa tam üyedir.

Yeditepe Üniversitesi

Üniversitemiz, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından 1996 yılında kurulmuştur. Türkiye’de bir çok alanda öncü, seçkin, akademik ve yönetim kadroları ile Atatürkçü düşüncelerin ışığında çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu tüm nitelik ve donanıma sahip, teknolojiye hakim, dünya kültürünü tanıyan, öz benliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Çağdaş akademik program ve uygulamalarıyla bilgi çağına dönük eğitim yapmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi akademik faaliyetlerini Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp ve Ticari Bilimler olmak üzere 13 Fakülte ve 1 Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulunda toplam 64 programda lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Ayrıca Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri bünyesindeki 74 yüksek lisans ve 33 doktora programında lisansüstü düzeyde eğitim yürütmektedir.Eğitim dili İngilizce olan Yeditepe Üniversitesi kurulduğu günden bu yana 26 Ağustos Yerleşimi içerisinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri hayata hazırlamaktadır.

Üsküdar Üniversitesi

Sağlık, sosyal, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında ülkemizin kişisel ve toplumsal ruh sağlığını koruyan ve geliştiren,

Çağdaş insan ve insan odaklı teknolojiye hâkim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştiren,

Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek bir evrensel üniversite,

Türkiye’de, Avrupa Birliği ve dünya standartlarında eğitim ve öğretim yapan,

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 1996 yılında, Türkiye’de üniversite yaşamında yeni bir soluk getirmek amacıyla kuruldu. Bilimin temel amacının bireyin mutluluğu olduğu inancıyla yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucuları, birbirinden farklı düşünce, inanç ve hayat biçimlerinin hoşgörü içerisinde yan yana yaşadığı, evrensel değerlerle donanmış kültürel ve bilimsel bir ortam oluşturdu. Öğretim dili İngilizce olan üniversite, gerek topluma değer katan, öğrencilerine “gerçek” bir üniversite deneyimi yaşatan akademik ortamı ve kadrosuyla, gerekse üniversite eğitimine kazandırdığı yeniliklerle Türkiye’deki üniversiteler arasında öncü ve yenilikçi bir rol üstlendi ve tüm dünyada tanınan bir eğitim kurumu haline geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenciler, özgür düşünen, sorgulayan, sorumluluk alan, yoğun çalışan ve bunu keyif alarak yapan bireyler olmanın hazzını yaşamaktadırlar. Ne istediğini bilen, kültürel altyapısı kuvvetli ve daha okurken mesleki beceriler edinmiş mezunlar olarak iş dünyasına katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, iş dünyasının aranan profesyonelleri olarak kariyerlerine adım atmaktadırlar.

Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

BESAM, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak, fikir üretmek, ülkemizin aydınlık geleceği için bilgi ve birikimlerini paylaşmak amacıyla gönüllü ve dinamik fikirleri olan insanlar tarafından kurulmuş sivil toplum kuruluşudur.

Kurulduğu tarih olan 2010 yılından bugüne kadar sürekli geliştirdiğimiz, ileriye götürmeye çalıştığımız BESAM’ ın yedinci yılındayız. Bu çatı altında çok hayırlı hizmetler gerçekleştirdiğimiz, buna vesile olduğumuz için mutluyuz.

BESAM ile amacımız; bireysel ve toplumsal sorunların ortadan kaldırılmasında bilgiye dayalı çözüm önerileri oluşturmak, bilimsel düşüncenin gelişmesine katkı sağlamaktır. Faaliyetlerimizle, eğitimli insanlar yetiştirmeyi, toplumun “bilgi temelinde kalkınması” nı, gelişmesinihedeflemekteyiz. Çağın ve geleceğin gerekleriyle donatılmış, milli, ahlaki ve evrensel insani değerlere bağlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü insan yetişmesine yönelik faaliyetlerimiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.

Acıbadem Üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi olarak hedefimiz; eğitim ve öğretimdeki mükemmeliyet düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, etik değerlere önem veren bireyler yaratmadaki kararlılığı; çağdaş, yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla hür düşünceyi yaşatan, Atatürkçü, Türkiye’ye model oluşturan ve dünyada referans gösterilen bir akademik kurum olmaktır.
Vizyonumuz;
Yükseköğretim kurumlarına kanunla verilen görev çerçevesinde; ulusal ve uluslararası alanda mesleki yeterlilik ve akademik tanınırlık düzeyine ulaşmak;
Bilimsel düşünceyi ön planda tutmak;
Yeni fikir ve kavramlar geliştirilmesine ortam sağlamak;
Bilginin yayılmasını sistemli eğitim ve öğretim ile sağlamak;
Bilimsel özgürlüğü ön plana çıkararak eşitlik, etik değerler ve takım çalışması ilkelerine göre faaliyet göstermektir.
Değerlerimiz;
Bu hedeflere ulaşabilmek için, bilimsel özgürlüğü ve sorgulamayı ön plana çıkararak, eşitlik, karşılıklı sevgi ve saygı, mükemmeliyet ile takım çalışması,
En üst akademik ve insani değerlere sahip bir kurum olmak en önemli değerlerimizdir.

Bahçeşehir Üniversitesi

“İstanbul’un Kalbinde” sloganına yakışır bir üniversite Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)… Beşiktaş’ta boğazın kenarındaki ana kampüsünde günün erken saatlerinde başlayan ve neredeyse tam gün süren bir hareketlilik var. Üstelik üniversitenin hemen her noktasında bir etkinliğe rastlamanız mümkün.

BAU’nun kapısından girdiğinizde gözünüze ilk çarpan şey üniversitemizdeki yabancı öğrenci sayısının fazlalılığı olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nden Çin’e, Fransa’dan Güney Kore’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadan bini aşkın yabancı öğrencimiz okuyor BAU’da. Niçin BAU’yu tercih ettiklerini sorduğunuzda ise yanıtlar aynı: “Merkezi konumu ve uluslararası gücü”. BAU’nun konumu ortada. Uluslararası alandaki çalışmalarını anlamak içinse üniversite kampüsümüzde ya da web sitemizde kısa bir tur yapmanız yeterli olacak.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Üniversite olarak,

Misyonumuz;

Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek.

Vizyonumuz;

Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru kaynağı olan ve üniversitelerimiz arasında ilk yedide yer alan bir araştırma üniversitesi olmak.

Şişli Meslek Yüksekokulu

Kurucu vakfımız olan İstanbul Şişli Vakfı 1994 yılında kurulmuştur. Vakfımızın kuruluş amaçları içinde yer alan “mesleki alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirecek eğitim kurumları açmak” maddesi gereğince “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu” kurulması hususunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.04.2012 tarih ve 2012/3165 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kuruluşta Gözönüne Alınan Faktörler:

 • Ekonomiye katkısı
 • Yöreye katkısı
 • Yaratacağı istihdam
 • Geleceğin Mesleği Olması
 • Bölgemizde sektörlerin duyduğu ihtiyaç

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında sağlam ve yenilikçi, bilgiye açık, özgürlükçü, uluslararası akademik bir kurum olmaktır.

Misyonumuz insan, toplum ve din bilimleri ile sanat, eğitim ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma yapmak, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş, nitelikli ve girişimci bireyler yetiştirmek, medeniyet değerlerimiz ışığında bilim dünyasına özgün katkılar sağlamaktır.

Ayvansaray Üniversitesi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; evrensel ve çağdaş değerleri benimsemiş, bunları yerel değerlerle bütünleştirerek kendi ekolünü yaratacak tarzda ve sürekli gelişimi esas alan bir kalite anlayışıyla çalışmalarını sürdürür. Bilim, sanat ve tasarım arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlayarak,  üçünün uyum içerisinde birlikte var olduğu bir eğitim ve öğretim sistemini benimser.

Hayatın içinde, Geleceğin peşinde

Misyonumuz, Bilim, Sanat ve Tasarımın birlikte yorumlandığı kendi ekolüne ve özgün modeline sahip bir öğretim sistemiyle, hayatın içinde ancak geleceğin peşinden koşan, girişimcilik kültürünü benimsemiş, özgüveni yüksek mezunlar yetiştirmek.

Sanat ve Tasarım alanında Mükemmeliyet Merkezi olmak ve tarihi lokasyon ve kültürel mirası birleştirerek üniversite kavramını bilimsel ve toplumsal değerler üzerine oturtmak.

Değerlerimiz
Sahiplenme ve Aidiyet,
Özgün modeller üretmek,
Etik standartları gözetmek,
Öncü teknolojiler kullanmak,
Kültürel mirasa sahip çıkmak,
Geçmişle geleceği birleştirmek,
Birey ve Grup çalışmasının uyumu,
Kalite anlayışı içinde faaliyet göstermek.

Hacker Can

Türkiye’nin ilk milli kodlama eğitimi platformu

Programlamaya başlamak isteyen herkes için %100 yerli platform!

Hacker Can öğrencilerin ana dilde kodlamayı öğrenme ve Türkçe kod yazarak yazılım geliştirme becerisi kazandırmak için hazırlanan Türkiye’nin ilk eğitim platformudur. Bu platformda okuma yazmayı bilen her öğrenci, kendi yaş grubu ve seviyesine göre programlama alanında kendini geliştirebilir. Hem Türkçe, hem İngilizce olarak kullanılabilen platformumuz öğrencilere algoritma, problem çözme yeteneği ve programlama (gerçek kod yazma) eğitimi vermeyi hedeflemektedir.

Oyun tabanlı öğrenme modeli üzerine kurgulanmış macera serisi, çizim ve stüdyo ekranları ile 6-9 yaş ve 9 yaş üstü her öğrencinin kolaylıkla istifade edebileceği keyifli bir platformdur. Eğitmenler için özel paneller, öğretim planları, sunumlar ve gerekli tüm akademik materyali sunan Hacker Can; eğitimlerin sonunda noktalama işaretlerinin ve yabancı karakterlerin en aza indirildiği CoffeeScript modelinde bir dil öğretir. Öğrenciler almış oldukları eğitimle, istedikleri dile rahatlıkla adapte olup web ve masaüstü yazılımları, mobil uygulamalar ve oyun geliştirebilirler.

Doğuş Üniversitesi

Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden aldığı güçle geleceği yetiştirmektedir.

1995’te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı’nın başarılı çalışmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 Sayılı Kanun ile açılan Doğuş Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğine sahip önceliği kar amacı olmayan bir vakıf üniversitesidir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası tarafından 2001 yılında kurulmuş olup
bünyesinde, 6 fakülte, İngilizce Hazırlık Bölümü ve 4 enstitü ile 19 adet araştırma ve
uygulama merkezi yer almaktadır. Üniversitemiz, 73 öğrenci ile başladığı eğitim-öğretim
hayatına 8 bini aşkın öğrencisi ve 200’ü aşkın akademisyeni ile devam etmektedir.

Dünyanın kültür başkentlerinden biri olan İstanbul’un önde gelen semtlerinden Sütlüce ve
Küçükyalı’da konumlanan yerleşkelerimizde bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel
eğitimin yanı sıra kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte araştırma yapabilme imkânları
bir aradadır. İstanbul Ticaret Odası’nın varlığı, üniversitemizi tercih eden her bir öğrencinin
mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren
evrensel bir eğitim almasında büyük rol oynamaktadır.

Akademik bilgi, birikim ve tecrübenin yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’nın kurumsal desteğini
de alarak büyüyen Üniversitemiz, şehrin içindeki kampüs yaşamıyla, iş hayatının network
imkânlarıyla ve akademik yönlü tecrübenin buluştuğu eğitim ortamlarında standartları
yüksek bir gelecek vaat ediyor.

İstanbul Arel Üniversitesi

İstanbul AREL Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 yılında 5656 sayılı Yasanın ek 76 maddesi ile Kemal Gözükara Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kuruldu.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Güzel Sanatlar, Mühendislik-Mimarlık, İletişim Fakültesi VE Tıp Fakültesi olmak üzere 6 Fakülte, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 3 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 2 Enstitü’den oluşmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi

​​​“Aydınlık Bir Geleceğe” sloganıyla yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi’nin​, mezun öğrencilerine iş hayatının en parlak noktalarında rastlamak hiç şaşırtıcı değil. İstanbul Aydın Üniversitesi ülkemizde ve dünyada yaptık​ları bilimsel çalışmalarla ün kazanmış deneyimli akademik kadrosu, İstanbul’un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir ve kampüs üniversitesidir.
Kampüse adımınızı attığınızda dikkatinizi çeken ilk şey canlılık olacaktır. Günün her saati bir etkinlikle karşılaşabileceğiniz İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sürekli bir enerji ve hareketlilik hakimdir. Genç ve dinamik bir üniversite için bir çok başarıya imza atan İAÜ, öğrencilerine ve mezunlarına sunduğu ücretsiz kariyer planlaması ile öğrencilerini hayallerindeki mesleğe hazırlamaktadır. Teorik eğitimin yanında pratik eğitimin de önemini bilen bir anlayışla hareket eden İAÜ’de gezerken kendinizi çekilen bir kısa filmin başrolünde, yapılan bir araştırmanın içinde ya da söylenen bir şarkıya eşlik ederken bulabilirsiniz.

Avrasya Hastanesi

Sağlıkta hasta odaklı üstün hizmet anlayışını benimseyen ve ‘’Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir’’ ilkesi ile çalışan Avrasya Hastanesi Gaziosmanpaşa ile kişiye özel, ileri tanı ve tedavi yöntemleriyle bölgede fark yaratmaya hazırlanıyor…

İnsanların hayatına dokunarak, onları önemsediğimizi göstermekle yola çıktığımız ilk günden bu yana geliştik, yaygınlaştık ve Türkiye’nin önemli referans hastanelerinden biri olduk.

Yaşam kalitenizi yükseltecek, her adımın şifa verecek, her dokunuşun, sağlıklı bir nefes kadar yakınınızda olmasını hedefliyoruz.

Bu felsefeyle yola çıkarak hiç durmadan çalışıyoruz. Sürekli yenilik için ileri teknolojimizi ve yaratıcılığımızı harmanlıyor, bilimle beslenen yeni fikirlerimizi sağlıkta dünya standartlarını aşmak için kullanıyoruz.

Şimdi ise, değişen yaşam şekline adapte olan hastanecilik anlayışımızı, dünya ile rekabet edecek modern mimarisi ile Zeytinburnu Şubesinden sonra Küçükköy Gaziosmanpaşa’ya taşıyoruz.

Kodpit Teknoloji A.Ş.

Kodpit Teknoloji A.Ş. Web, Mobil ve IoT alanlarında yazılım ve eğitim projeleri geliştiren; bünyesinde yazılım mühendisleri, siber güvenlik uzmanları, öğretim teknologları ve alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı teknoloji geliştirme şirketidir. Pamukkale Üniversitesi Teknokent’ te ARGE çalışmalarını yürütmektedir.

Emniyet müdürlükleri, üniversiteler, birçok kamu kuruluşu ve özel şirkete çok sayıda proje geliştirmiş ve bu projeler, ulusal televizyonların sektörel programları ve haber merkezlerinde tanıtılmıştır.

Almanya, İsviçre gibi Avrupa ülkelerindeki çeşitli girişimlere sürekli yazılım geliştirme ve destek hizmeti vermektedir. Geliştirdiği tüm ürünler, uluslar arası nitelikte ve ihracat potansiyeli taşımaktadır. Türkiye’nin milli hedefleri doğrultusunda tüm gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Mi Grup Eğitim ve Danışmanlık

Türkiye’de ve BALKANLARDA ’ki eğitim sektöründe PROFESYONEL EKİBİ ile hizmet vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.
MAKEDONYA üniversiteleri TÜRKİYE temsilciliği aracılığıyla Makedonya’da eğitim alabilmeniz ve sorunsuz bir şekilde Makedonya’da Üniversite eğitiminizi tamamlayabilmeniz için, bütün işlemleri sizinle birlikte yapıyor tecrübemizle ve bilgi birikimimizle size rehberlik ediyoruz.
Makedonya da Eğitim Danışmanlığı olarak, Makedonya’daki Üniversiteler arasından sadece, Avrupa Eğitim Müfredatına uygun eğitim veren ve ülkemiz Yüksek Öğretim Kurumu, yani YÖK Denkliği olan, Makedonya Üniversiteleri Türkiye Temsilciliği yapmaktayız. Makedonya’daki Üniversiteler, Avrupa’nın en ucuz üniversiteleridir. Yurtdışında Örgün Eğitim veren Üniversitelerimizde Lisans, Yüksek Lisans, Doktora programları uygulanmaktadır. Makedonya’da üniversite eğitimi alabilmek için Lise mezunu olmanız yeterli.
Üniversitelerimizde istediğiniz bölümde eğitim alabilmek için ayrıca bir sınav gerekmiyor. Hangi ülke olursa olsun, yurtdışında eğitim almak isteyen, dolayısıyla Makedonya’da eğitim almak isteyen öğrencilerimiz, karar vermeden önce mutlaka Yüksek Öğretim Kurumuna başvurarak eğitim almak istediğiniz üniversitenin denkliği konusunda bilgi almanızı ısrarla tavsiye ediyoruz.

Değişim Sanat Akademisi

Değişim Sanat Akademisi 2003 yılında çeşitli sanat ve tasarım alanlarında mesleki gelişim ve meslek edindirme eğitimleri vermeye başlamıştır. 2003 yılından beri her geçen gün tecrubelerine tecrube katarak eğitimde daima gelişim ve değişim içerisinde olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Akademi 2014 yılı itibari ile İstanbul’da Bakırköy Ebuziya, Bakırköy Morsümbül ve Kadıköy şubeleri olmak üzere 3 şubede eğitim vermektedir.

British Time

1998 yılından beri İngilizce eğitiminde 19 yıldır kesintisiz hizmet veren BRITISH TIME; İstanbul (BAKIRKÖY, KADIKÖY, TAKSİM ve MECİDİYEKÖY), Diyarbakır ve Sivas’ta 7 şubesiyle bu hizmet vermeye devam ediyor. Oluşan yoğun talebe cevap verebilmek için yatırımlarını sürdüren ve aynı dönemde binlerce öğrenci kapasitesine ulaşan kampüslerimizde eğitim vermeye devam etmekteyiz

Eğitim kurumumuz ileri teknolojik ürünler kullanarak en mükemmeli gerçekleştirmek anlayışındadır. Çalıştığı her konuda sürekli lider olma hedefiyle, çalışanına ve işine verdiği değerle, dinamik kurumsal kimlik yapısını geliştirerek, tüm çalışmalarını, yüksek kalite standartlarında gerçekleştirmiş ve ISO 9001:2008 ile de belgelemiştir. Eğitim kurumumuz; kurulduğu günden bu yana İngilizce eğitim metodolojisi ve mezun ettiği öğrencileri itibariyle hızla gelişerek alanında sektörel lider konumuna gelmiştir.

 

Bahçelievler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü

Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, spor faaliyetlerinin plan ve program dahilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etme faaliyetleri yürütmektedir.
İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz İl Spor Merkezleri kapsamında ilçe spor müdürlüğümüze bağlı tesislerimizde yıl boyunca Atletizm, Çocuk Atletizmi, Güreş, Judo, Karate, Kick-Boks, Futbol, Halk Oyunları, Tenis ve Satranç branşlarında ücretsiz spor okulları düzenlemekteyiz. Çok sayıda gencimiz bu spor okullarından faydalanmaktadır. Ayrıca kadrolu antrenörlerimizin nezaretinde ‘Engelleri Aşıyoruz’ projesi kapsamında Atletizm ve Tenis branşlarında engelli kardeşlerimize ulaşarak onların spor yapmaları sağlanmaktadır. Herkes için spor faaliyetleri kapsamında Yenibosna Stadı’nda sağlık için yürüyüş programları, ayrıca bayanlarımız için antrenör nezaretinde ücretsiz step-aerobik branşında yıl boyunca kurslar düzenlenmektedir. Bahçelievler İlçe Şenlikleri okul sporları müsabakaları kapsamında tüm ortaokul ve liselerin katılımı ile bowling, dart gibi branşlarında yer aldığı toplamda 12 branşta okul spor müsabakalarını gerçekleştirmekteyiz.

Altınbaş Üniversitesi

2008 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ‘İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ adıyla kurulan üniversitemiz 2017-2018 akademik yılına ‘Altınbaş Üniversitesi’ adıyla yoluna devam ediyor.
Merhum iş adamı Mehmet Altınbaş’ın eğitime yatırım vasiyeti üzerine kurulan Altınbaş Üniversitesi, Altınbaş ailesi için her zaman en kıymetli sosyal sorumluluk projesi oldu. İsim değişikliği ile birlikte Altınbaş Holding’in gücünü arkasına alan Üniversite, bu itici güçle birlikte yeni hedeflerine daha hızlı ve daha güvenle yürümeye başladı.
İlk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alan Altınbaş Üniversitesi kısa zamanda gerçekleştirdiği atılımlarla uluslararası bir araştırma üniversitesi olma yolunda hızla büyüyor. 2017-2018 akademik yılında 9 fakülte, 3 enstitü, 2 meslek yüksekokulunu bünyesinde bulunduran Altınbaş Üniversitesi toplamda 30 lisans, 34 ön lisans, 28 yüksek lisans ve 6 doktora programı ile öğretime devam ediyor.
Altınbaş Üniversitesinde mezunlarıyla profesyonel alanda fark yaratan, evrensel bilime değer katan, girişimci ve yenilikçi bir üniversite olma vizyonuyla bölümler belirleniyor, dünyanın ve Türkiye’nin ihtiyaçları iyi analiz ediliyor. Eğitim gündemini ve teknolojiyi takip eden, kendini sürekli güncelleyen Üniversitemiz; inovasyona yönelik, özgür araştırma imkanı ve ortamı sağlayan, toplumsal sorumluluk bilinciyle özgün katkılar sağlayan, çözüm öncelikli üniversite olma misyonuyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Kadir Has Üniversitesi

adir Has Üniversitesi temellerini, varlığını eğitime adamış kurucusu Kadir Has beyefendinin “Vatan Borcu Ödüyorum” felsefesi üzerine bina etmiştir.

Bu ifadeden hareketle ülkemizin eğitimine, gelişimine ve ilerlemesine; yenilikçi, demokratik düşünce ve eylemin önünü açan araştırmalarla ve evrensel kalitede akademik çalışmalarla katkıda bulunmak ana hedefimizdir.

Amacımız, dünyanın ileri gelen üniversitelerine koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı sağlamaktır. Öğrencilerimizin disiplinlerarası donanım ile yetiştirilmeleri, geleceğe hazırlanırken sosyal ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları, doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı öğrenmeleri hedeflerimizin başında gelmektedir.

Biruni Üniversitesi

Biruni Üniversitesi, 27.02.2014 tarihli, 28926 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 20.02.2014 kabul tarihli ve 6525 nolu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 13. maddesi uyarınca; 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na eklenen, Ek Madde 156 kapsamında kurulmuştur.

Tıp, Eczacılık, Astronomi, Matematik, Fizik, Coğrafya ve Tarih başta olmak üzere birçok alanda önemli eserler vererek dünya bilim tarihine “Evrensel Deha” olarak adını yazdıran Türk bilim insanı Ebu Reyhan El-Biruni’den ilham alarak vakıf üniversiteleri arasında yerini alan  Biruni Üniversitesi, tamamı sağlık alanıyla ilgili 6 Fakülte ve 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle akademik faaliyetlerine başlamıştır.

Uluslararası Final Üniversitesi

Final Eğitim Kurumları olarak 1980 yılında kurulduğumuz günden bu güne kadar , çeşitli kademelerde üç milyon yediyüz bin öğrencimiz oldu. Final Eğitim Kurumları olarak eğitim sektöründeki faaliyetlerimizi ve her zaman bir adım daha ileriye gitme anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bir üniversite ile taçlandırmak için yola çıktık. KKTC’nin köklü ve saygın kuruluşlarından DMG grup ile bir ortaklık çerçevesinde Uluslararası Final Üniversitesi’ni hayata geçirdik. Bir yıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın, bizlerin eğitim alanındaki tecrübemiz ve DMG grubun turizm, denizcilik ve lojistik alanındaki güçlü geçmişini arkasına almış olan Uluslararası Final Üniversitesi, başta eğitim bilimleri ve turizm alanında son derece iddialı bir şekilde eğitime başladı. Üniversitenin KKTC’nde hayata geçirilmesinin esas nedeni KKTC’nin eğitim öğretim faaliyetleri açısından elverişli bir ülke olması. Öğrencilere güvenli bir ortam sunması yanında, uluslararası öğrencilerin tercih ettiği bir ülke olması bakımından uluslararası eğitim verebilmek için uygun bir bölge. Bunun Türkiye’den gelen öğrencilerimiz için de önemli bir avantajı vardır ki, İngilizce dilinde eğitim veren bölümlerimize kayıt yaptıran öğrencilerimiz, dünyanın birçok ülkesinden farklı kültürlere sahip öğrencilerle bir arada eğitim almakta, hem vizyonları gelişmekte hem de İngilizce dilini pratik yaparak daha üst düzeyde öğrenebilmektedirler.

Zeytinburnu Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu

Amerikan Kültür Eğitim Kurumları, Markalar Birliği üyesi olup dünyanın çeşitli ülkelerinde eğitim sektöründe yatırımlar yapan Türkiye’nin en büyük en yaygın kuruluşlarından biridir.

Türkiye’deki tüm yöneticilerinin tamamı eğitim kökenli olup 159 Yabancı Dil Kursu, 50 Etüt Merkezi, 71 Okul Öncesi Eğitim Kurumu ve 25 kolejiyle her yıl 150.000’den fazla öğrenci mezun etmektedir.

Amerikan Kültür Eğitim Kurumları, 2012-R006 referans numarasıyla Avrupa Birliği tarafından akredite edilen Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR)’na dayalı Avrupa Dil Portfolyosu (The European Language Portfolio – ELP) ile eğitim vererek ülkemizdeki yabancı dil öğretimi uygulamalarını her alanda Avrupa standartlarında yaygınlaştırmış; ayrıca bu sistemi 2013-5 nolu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararıyla onaylatarak ülkemize kabul ettirmiştir.

2011 yılı Avrupa Birliği Kalite Ödülünü, 2010-2011-2012 yılları, üç yıl üst üste ise Tüketici Kalite Ödüllerini alan Amerikan Kültür Eğitim Kurumları, 2010 yılında tüketici akademisi tarafından gerçekleştirilen “Markaların Tüketici Üzerindeki Etkileri” konulu, iki aşamada gerçekleştirilen araştırmada dalında en çok hatırlanan markalar arasında yer alarak tüketici beklentilerine verdiği cevapla “KALİTESİNE EN ÇOK GÜVENİLEN MARKA” seçilmiştir.

Zeytinburnu Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu olarak ; uzman eğitim kadromuz ile gelişen teknolojiyi takip ederek sektördeki saygın ve güvenilir konumumuzu her sene güçlendirirken, bir yandan da profesyonel ve kurumsal yaklaşım ile kaliteli hizmet vermeyi amaç edinmekteyiz.

Eğitim Al Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri

2001 yılında Ankara’da kurulan eğitimAL Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri bugün Türkiye’nin en büyük yurtdışı eğitim firmalarından bir tanesidir. Kurulduğu günden bu yana 10.000 in üzerinde öğrencisini İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya, Malta, Yeni Zelanda ve Avrupa’ya göndermiştir. Sunulan programlar ise dil okulları, yaz okulları, sertifika programları, diploma programları, lisans tamamlama, lisans ve yüksek lisans şeklindedir.

eğitimAL Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık, yerleştirme (başvuru/kayıt), vize işlemleri, konaklama, uçak rezervasyonu, seyahat ve sağlık sigortası, hava alanı karşılama gibi hizmetlerin tümünü ücretsiz olarak vermektedir.

eğitimAL bugün Türkiye’de toplam 9 ofisi ve 50’nin üzerinde çalışanı ile sektörde önemli bir yere sahiptir. Ve gelecek için yerini şimdiden sağlamlaştırmıştır.

Avrupa Meslek Yüksekokulu

Avrupa Meslek Yüksekokulu kurulduğu 2009 yılından bugüne birikimiyle ülkemizin nitelikli meslek
yüksekokullarından biri haline gelmiştir. Öğrencilerimizin, iletişimi güçlü, sosyal bağları kuvvetli,
değerleri ve farkındalıkları olan, mesleki donanımını kazanmış nitelikli bireyler olarak yetişme temel
hedeflerindendir. Meslek Yüksekokulumuzda bulunan sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli
elemanları yetiştirilir. Bu programlar ülkemizde ihtiyaç duyulan mesleklere hitap eden programlardır.
Ayrıca sağlık sektörünün önemli kurumları ile oluşturulan çok yönlü iş birlikleri ile öğrencilerimiz
sahada uygulama yapabilmektedir.
Yüksekokulumuz akademik kadrosunu oluşturmuş ve bu yönde geliştirmeye devam etmektedir.
Öğrenci kulüpleri ve ilgili birimlerimiz akademik yıl içinde nitelik ve nicelik açısından oldukça yeterli
sosyal, kültürel, akademik ve sportif faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Yüksekokulumuzda 11 program faaliyettedir. Bunlar; Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi, Ağız ve Diş Sağlığı,
Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Ameliyathane Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve İlk
ve Acil Yardım, Diyaliz, Odyometri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik. Sağlık sektöründe elemanlar
yetiştiriyoruz ve mevcut olan tüm programlarımızda iddialıyız. İddiamızın dayanağı ise sağlık
sektörüne yetiştirdiğimiz sağlıkçılar ve onların başarılarıdır.
Yerleşkemiz lokasyon itibari ile şehrin neredeyse tüm ulaşım araçlarının kesişme noktasında yer
almaktadır. Güvenli ve huzurlu bir yerleşkeye sahip olan kurumumuzda öğrencilerimize yurt imkânı
diğer tüm hizmetler sunulmaktadır. Merkezi bir konumda yer alan Yüksekokulumuz; kültür merkezi,
tiyatro, sinema, sanat merkezlerine yakınlığı ile öğrencilerin sanat, kültür ve sosyal faaliyetlere
katılımını kolaylaştırmakta, entelektüel birikim oluşturmalarına destek vermektedir.

Eurodesk Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlerin Avrupa Fırsatlarından daha fazla faydalanabilmesi için Avrupa Birliği Bakanlığı çatısı altında bulunan Ulusal Ajans ile bazı anlaşmalar imzalamıştır. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulusal Ajans ile Eurodesk ve AGH için akredite kuruluş olmuştur. Yapılan antlaşmalarla sizlerin Avrupa fırsatlarına ulaşımı daha fazla kolaylaşmıştır. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler;

Eurodesk Temas Noktaları, AB Bakanlığı (Ulusal Ajans) tarafından, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağıdır. Bizler bu ağ sayesin de Erasmus+ kapsamında sizlere sunulan tüm hibe programlarını sizlere ulaştırma imkânına sahibiz.

Dünya Çocukları Derneği DUCODER

Dünya Çocukları Derneği (Ducoder) dünyanın farklı coğrafyalarında doğan bizler kadar şanslı olmayan çocukların ihtiyaçlarına yönelik gönüllülük esaslı projeleri hayata geçirir.

Misyonumuz,

Yardım çağrısına kulak veren gönüllülerin bağışlarıyla öncelikli olarak hedeflenen bölgelere seyahat ederek çocukların eğitim, barınma, yiyecek, giyecek, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamaktır.

Vizyonumuz

Muhtaç çocukların olduğu her toplumsal alanda farklı yardım projeleriyle yer alarak insanlar üzerinde sürdürülebilir bir farkındalık oluşturmaktır.
Ducoder, www.ducoder.org sayfasından sürdüreceği dernek çalışmalarıyla yardımda bulunmak isteyen gönüllüleri mevcut projeler hakkında bilgilendirirken, aynı zamanda onlardan gelen önerileri de değerlendirmektedir. Bununla beraber Ducoder, Instagram’da Facebook’da ve Linkedin’de, yardım gönüllüleriyle muhtaç çocukları buluşturmayı amaçlar. Bu vesileyle derneğimize gerek maddi destekte bulunulabileceği gibi kişilere yardım çalışmalarına da bizzat katılma imkanı sunar. Böylelikle tüm gönüllülerimiz dünya çocuklarının hayatlarına dokunabilmenin tarifsiz mutluluğunu yaşarlar.
Emeklerimizin sonunda çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm ise bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu tebessüme ortak olmak isteyen tüm insanlara bu yardım kapısını açıyoruz. Gelin birlikte daha çok çocuğa destek olup onları hayata kazandıralım….

İŞKUR

 

Tarihçe

Ülkemizde kamu istihdam hizmetlerine ilişkin ilk yasal düzenleme, ilk iş yasamız olan 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunudur. Söz konusu Kanun iş ve işçi bulma aracılığı yapan özel büroların yasaklanmasını ve bu hizmetin kamu tekelinde yapılmasını sağlayacak İş ve İşçi Bulma Kurumunun üç yıl içinde kurulmasını

Devamı için tıklayın…

Hava Kuvvetleri Müzesi

1. Dünya Savaşı sonunda, en eskisi 1912 yılına ait olmak üzere muhtelif milletlere ait tayyareler ile hangarlarda 1. Dünya Savaşı devamınca Almanlar tarafından yapılan her tip tayyareden bir, iki ve üçer adet bulunması Hava Kuvvetleri Müfettişliği’nce bir hava müzesi kurma kararı alınmasına neden olmuştur. Düşmandan ele geçirilmiş ganimet uçakların da aynı amaçla toplatılmasına başlanmıştır. Ancak müze için toplanan bu uçakların, Kurtuluş Savaşı’nda  zarar görmemesi için Kartal Maltepe’ye götürülmesi düşünülmüş, fakat taşıma sırasında uçakların bir kısmı büyük ölçüde hasar görmüştür. Bu hasarlar ile Kurtuluş Savaşı’nda meydana gelen uçak kırımları, hava müzesi kurma fikrini geciktirmiştir.

GÖKJET Havacılık Lisesi

VİZYONUMUZ

Havacılık eğitimleri altında; AR-GE, İnovasyon ve havacılık terminolojisi konularında ülkemizi ileri teknoloji sahibi firma ve ülkelerin seviyesine ulaştırmak, elektronik, haberleşme, uzay teknolojileri alanlarında tasarım ve üretim çalışmalarını başarılı bir şekilde ileriye taşımak, ulusal ve uluslararası havacılık alanındaki standartları bilen, teorik, teknik ve uygulama bilgi ve becerisine sahip, sertifikasyon ve lisanslandırma da öncü konumda olup alanında en iyi ilk 10 firma arasında yer almaktır .

Uçak Bakım ve Teknik Eğitim kurumlarımız için; sektörün ihtiyaçlarını tamamıyla karşılayan ve bunların yanında uluslararası standartlara sahip bir şirket olmaktır.

MİSYONUMUZ

Ülkemizde; Havacılık eğitiminin geliştirilmesi, teknik ve terminolojik eğitimlerin verilmesi, proje ve tasarım çalışmalarının yapılması , öğrencilerimizin yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu amaca yönelik altyapı çalışmalarının farklı sistemlerde simüle edilmesi, uçuş eğitimi ve tecrübe kazandırılması, kaliteli eğitim anlayışı ile mezunlarına havacılık sektöründe karşılaştıkları sorunları analitik düşünceyle çözebilme yeteneğini kazandırmak, ömür boyu öğrenme prensibini hayatlarında kalıcı kılabilmek havacılık sektöründe, uçak bakımda, eğitimde kaliteli ve güvenilir sürekli hizmeti sağlamaktır. Havacılık alanında kalifiye eleman yetiştirmek ve yetiştirdiğimiz öğrencilerimize iş imkanı sağlamak başlıca görevlerimiz arasındadır.

 

Bilge Adam Akademi

Bilge Adam Akademi, geleceğin çalışan profiline ve bireylerin yaşam boyu eğitim döngüsüne yatırım yapmayı ilke edinmiştir. İş yaşamında kullanılan yazılımlar ve teknolojiler üzerine eğitim veren Bilge Adam Akademi, alanında Türkiye’nin en köklü ve en büyük kurumudur. Binlerce mezunuyla Türkiye’nin en çok tercih edilen bilişim eğitimleri kurumu olan Bilge Adam Akademi, bireysel ve kurumsal eğitimlerini İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 6 şubesinde sürdürmektedir.

Microsoft tarafından 2002 yılından bu yana 10 kez ‘Yılın Eğitim Çözümleri İş Ortağı’ seçilen Bilge Adam Akademi, ayrıca Leading Learning Partner Association’ın (LLPA) her biri kendi ülkesinin ​​önde gelen IT eğitim kurumları olan 29 üyesinden biridir.

 

Akdeniz Ortopedi

Akdeniz ortopedi olarak Antalya da 1993 yılından bugüne ortopedik alet ve cihazların üretimini ve satışını güvenilir hizmet kalitesi ile müşterilerimize sunmaktayız.Akdeniz Mekanik Ortopedi, Antalya’da kurulan ilk ortopedi ve medikal firması olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Firmamız bünyesinde her ihtiyaca uyacak ve müşteriye özgün olarak tasarlanıp üretilebilen ürünler yer almaktadır.Aynı zamanda yerli ve yabancı ortopedi makalarına ait ürünlerinde satışını gerçekleştirmekteyiz.

Kafe Baykuş

TÜRKİYE’NİN İLK SOKAK KÜTÜPHANE TEMALI KAFESİ “KAFE BAYKUŞ”

Okuma alışkanlığı, hangi alanda olursa olsun gelişimimizin hızlanması açısından atılması gereken ilk adımdır. Bu alışkanlığın kazanılması, bireyin kendi çabasıyla mümkün olabileceği gibi; sosyal ve kültürel ortamların artması ve kitap okuma alışkanlığını destekleyen mekânların çoğalmasıyla da doğrudan ilişkilidir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok kurum ve kuruluş sokak kütüphaneleriyle ilgili farklı projeler geliştirmiştir. Sosyal sorumluluk projelerinin en önemli noktası sürdürülebilirliktir. Bir projenin sürdürülebilir olması ise; bireylerin bu tür sosyal sorumluluk projelerine kişisel katkıları ve ilgileriyle mümkündür. Kafe Baykuş Sokak Kütüphanesi, bireysel çaba ve sorumluluk duygusunun ürünüdür. Bakırköy İncirli’de işlek olmayan bir mahalle arasında kurulmuş olan “Kafe Baykuş”  birçoklarına göre olmayacak bir hayalin ürünüydü. Bu dezavantaj gibi görünen olguyu avantaja çevirecek bir çalışma gerekliydi. Yani çoğu kişinin uğrak yeri olmayan bu şirin mahalleyi okumayı seven, sessiz ve sakin ortam arayan, yeni bir şeyler geliştirmeye çalışan herkes için, aradığı mekânı kendisine sunmayı hedefleyen bir çalışma gerçekleştirdik. Bu anlamda sokak kütüphanesi projesi kafemizin bahçesinde bizimle birlikte büyümeye ve gelişmeye devam edecek, sürdürülebilirliği yüksek bir projedir.

Marmara Üniversitesi Psikoloji ve Gelişim Kulübü

M.Ü. Psikoloji ve Gelişim Kulübü 2011 yılında PDR Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün Canel rehberliğinde, bu bölüm öğrencileri tarafından kurulmuştur.

Kulübümüzün amacı; psikolojiye gönül vermiş ve merak salmış tüm öğrencileri bir araya getirmek, onları psikoloji dünyası hakkında en iyi şekilde bilgilendirmek, bu bilgilendirmeye çeşitli etkinliklerle katkı sağlamak ve faydalanabilecekleri seminerler düzenlemektir.

Nişantaşı Üniversitesi

Biz hayatın, hayallerin ürünü olduğuna; hayallerin hedefleri, hedeflerin hayatı meydana getirdiğine inanan; işine kalbini de aklı kadar katan büyük bir aileyiz.

Çıktısı bilim olan bir iş yapmanın gereği; farklı bakmanın, farklı görmenin, değişmenin ve değiştirmenin gücüne inanıyoruz. Bize dokunan her bir insanın hayatını, hedefleri ve hayalleri yönünde değiştirmek; önce çevremizi, sonra ülkemizi, ardından tüm dünyayı güzelleştirmek hedefiyle yürüyoruz.

Bezmialem Üniversitesi

Vizyonumuz

Eğitim ve sağlık hizmetlerinde örnek alınan, bilime yön veren, vakıf kültürünü yaşatan öncü sağlık üniversitesi olmaktır.

Misyonumuz

Modern bilim ve teknolojiyi medeniyet değerlerimiz ışığında kullanarak sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını yenilikçi eğitim modelleriyle yetiştirmek, ürüne ve hizmete dönüşen araştırmalar yapmak, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir.​

Rumeli Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır.

Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yüksek eğitim ortamı yaratmayı hedefleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi, özellikle sağlık ve yaşam bilimleri alanında disiplinlerarası bir anlayış ve bütüncül yaklaşıma odaklanarak, Türkiye’de yaşam kalitesinde olumlu farklılık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla özel sektör ve devlet kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde; başta tıbbi bilimler olmak üzere tüm disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin misyonu; yenilikçi odaklı ve teknoloji üreten bilimsel çalışmalar yaparak üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek ülkenin ekonomik kalkınmasına ve refahına katkıda bulunmak uluslararası hareketliliğe ve uygulamaya yönelik eğitim programları geliştirmek, sosyal sorumluluk anlayışıyla bulunduğu bölge ve ülke sorunlarına çözüm üretmek alanında uzman, etik değerlere sahip girişimci öğrenciler yetiştirmek, yaşam boyu eğitim felsefesiyle insan gücü kalitesinin yükseltilmesine ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak.

Gıda Dedektifi

Gıda Dedektifi projesi Mart 2016’da Instagram üzerinden yayına başlayan bir sosyal
projedir. Gıda Dedektifi hesabı üzerinden 6 ayı geçen süreçte 500’den fazla gönderide
yüzlerce paketli ürünün detaylı incelemesi ve gıdalarda bulunan maddelerin araştırması
yapılmıştır. Bunun yanısıra Sağlıklı yaşama dair birçok konuya dikkat çekilmektedir. Bir
anne-baba farkındalığı ve tüketici olarak dikkatimizi çeken hususlar, bugüne kadar
söylenmemiş haliyle hesabımızda dile getirilmektedir. Başta Şekeri ve Glikoz-fruktoz
şurubunu hayatımızdan çıkartarak, şekere olan bağımlılıktan kurtulmak, Yüksek
Karbonhidrat alımına bağlı Obezite ve Diyabet gibi rahatsızlıkların azaltılmasını sağlamak,
Lifli gıdaları tercih ederek sağlıklı tüketimleri teşvik etmek, meyve ve sebze gibi doğal
gıdalarda bulunan besin değelerine dikkat çekmek üzere #NeredenBuEnerji ,
#AslındaKaçGram, #AslındaNeYiyoruz, #NeYemelisin gibi farklı etiketlerle yayınlar
yapılmaktadır. Gıda Dedektifi projesi 7. Ayını doldururken, haftalık 3 milyonu aşkın
gösterim ve 130.000’den fazla takipçisiyle Türkiye’nin en hızlı büyüyen sosyal medya
hesabı olarak dikkat çekmektedir.
Önümüzdeki dönemde sosyal medyada anlatılan konuların keyifli ve eğlenceli bir
derlemesi 1 saatlik bir sunum ile Gıda Dedektifi proje yürütücüleri tarafından Okullara
gidilmek suretiyle genç öğrencilerle paylaşılacaktır. Bu proje kapsamında ilk aşamada 30
farklı okulda gösterimler yapılması ve öğrencilerle buluşulması planlanmaktadır. Gıda
Dedektifi Projesi ilk kez Bahçelievler’de düzenlenecek Eğitim ve Kariyer Günleri’nde
takipçileriyle bir araya gelmek için gün saymaktadır.

İşler Yayın Grubu

İşler Kitabevleri 1989 yılında Ankara’da tüccar bir ailede yetişmiş iki kardeş tarafından kuruldu. Türkiye geneli 2000’den fazla kitapçı ve kırtasiyecinin toptan ders kitabı ve kaynak kitabı ihtiyacını karşılamaya başladı. Devlet, ders kitaplarını ücretsiz vermeye başlayınca sadece yardımcı kaynaklara odaklandı.

Müşteri memnuniyetine, sıcak ilgiye, piyasada bulunan tüm ürünleri bulundurmasıyla ilgi odağı haline geldi. Şartsız iade garantisi sunan İşler Kitabevleri sınavlara hazırlanan öğrencilerin ilk başvurduğu merkeze dönüştü.

Müşterilerine farklılıkları yaşatmak amacıyla özverili çalışanları sayesinde tüm şehirlerde şubeleşmeye yöneldi. Zincir kurumların gelişmesine paralel olarak aynı zamanda perakende zincirine yöneldi. Şu an Ankara’da Sınav Kitaplarına yönelik Toptan merkezi, Yayın grubu , internet satış mağazası ve Türkiye genelinde 60 perakende şubesiyle herkese kazandırmaya devam ediyor.

Hakkari Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi 22.05.2008 tarih ve 5765 Sayılı  Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 99’uncu maddesi ile kurulmuş ve Hakkari Üniversitesi tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi; T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür, Sağlık  Vakfı tarafından 18.06.2013 tarihinde, 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  6492 sayılı kanun ile kurulan; Anayasamızın temel ilke ve değerlerine bağlı, katılımcı, yaratıcı, girişimci kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur.
Üniversitemiz, 2013 – 2014 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde  6 bölüm ve 8 programa ek yerleştirme sistemi ile 296 öğrenci alarak eğitime hayatına başlamıştır.

Üniversitemizde 4 Fakülte, 2 Yüksekokulu, 2 Meslek Yüksek Okulu ve 3 Enstitü bulunmaktadır.

Haliç Üniversitesi

T.C. Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere 15.01.1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla (2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Ek Madde 48) kurulan ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

18 Ocak 1998 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 14 Ocak 1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla kurulan ve bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Su Ürünleri Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Konservatuar yer almış olan Üniversitemiz “23 Kasım 1998” tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Üniversitemizin hızlı büyüme ve gelişimi süreci içerisinde, Rektörlüğe bağlı olarak, 2002 / 4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ,2003 / 6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi,2006/10372 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mimarlık Fakültesi, 09.07.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur.

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı “T.C. Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.08.2010 tarih ve 026747 sayılı onayıyla kurularak eğitim-öğretime başlamıştır.

Bülent Ecevit Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 1992 yılında yeşil ve mavinin kucaklaştığı Cumhuriyet’in ilk ili
olan Zonguldak’ta kurulmuştur. BEÜ, 1924 yılında kurulan Maden Mühendislik Mektebi’ne kadar
uzanan köklü bir geçmişse sahip, öğrencilerine yüksek kaliteli yükseköğrenim sunan ve topluma
hizmet etmeyi kendine amaç edinmiş uluslararası bir üniversitedir.

Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü

Bahçelievler Sağlık Müdürlüğü;Adnan Kahveci Bulvarı Kamu Sağlığı Binası yanı No:141 adresinde yaklaşık 100 personeli ile hizmet vermektedir.
    Kurumumuzda;
 • Aile hekimliği hizmetlerinin denetimleri,
 • Okul, hizmet içi ve halk eğitimleri,sağlığın geliştirilme programlarının yürütülmesi,
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü,
 • Çevre sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi ,

HAKE Hızlı Adımlarla Kariyer Eğitimi

Hızlı Adımlarla Kariyer Eğitimi (HAKE), Eğitim Danışmanı Uzman Türkolog Sayın Kezban KÜÇÜK’ün hızlı okuma alanındaki 16 yıllık akademik çalışmaları, kitapları ve programlarını referans almaktadır.

ANLAYARAK HIZLI OKUMA EĞİTİMLERİ başta olmak üzere, kurumumuzca programlanmış, kısa adı DOKY olan, Profesyonel Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma eğitimleri, Drama Yöntemiyle Değerler Eğitimi gibi özel ve seçkin eğitimler vermekteyiz.

İSMEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi

İSMEK İstanbulluların;

 • kişisel birikimlerini yükseltmek,
 • mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek,
 • kent kültürü ve metropolde yaşama konusunda donanımlarını artırmak,
 • gelir elde etmelerine katkıda bulunmak,
 • istihdam edilebilirliklerini artırmak,
  vb. amaçlarla kurulmuş, örgün eğitimi tamamlayıcı bir yaygın eğitim organizasyonudur.

Kızılay

MİSYONUMUZ

“Proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek, güvenli kan teminini gerçekleştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak.”

VİZYONUMUZ

“Türkiye’de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olmak.”

PADEM Psikolojik Danışma Hizmetleri

PADEM (Psikoloji Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) ruh sağlığı ile ilgili bir çok web platformunun kurucusu, aynı zamanda ruh sağlığı ve özel eğitim alanında gerek Avrupa Birliği gerekse ulusal bazda bir çok projenin öncülüğünü yapan ve uygulama sürecini yöneten, uzman bir ekibin kurumsallaşmış bir projesi olarak 2011 yılında faaliyetlerine başladı.

PADEM Psikoloji ruh sağlığı içeriği sunan psikoajans.com ve psikolojimarketi.com web projelerinin çözüm ortağı ve organizasyon danışmanlığını üstlenen bir kurumdur.

Kim Psikoloji

Gelişim, verimlilik, süreklilik, liderlik, kalite ve memnuniyet değerleri ile toplum ruh sağlığını geliştirme misyonuna sahip Kim Psikoloji, ruh sağlığı uzmanları, öğrencileri, ilgilileri, hasta ve danışanları için çözümler sunan öncü bir organizasyondur.

Merkezimizde bireysel, kurumsal ve profesyonel psikolojik hizmetler; alanında uzman psikologlarca sürdürülmektedir.

4B Mühendislik

2013 yılında kurulan 4B MÜHENDİSLİK, Türk sanayisi ve tasarımcılarını 3 boyutlu baskı teknolojileri ile buluşturmuş ve kısa sürede dijital imalat sektöründe önemli bir konuma ulaşmıştır. Zengin makine parkuru ve teknolojisini, mühendislik bilgisi ve tecrübesiyle birleştiren 4B MÜHENDİSLİK, her türlü ürünün kısa zamanda ve uygun maliyetle temininde müşterilerinden tam not almaktadır.

4B MÜHENDİSLİK prototip üretimi ve düşük adetli seri üretim hizmetlerinin yanı sıra, farklı hızlı kalıplama tekniklerini kullanarak müşterilerinin tasarım ve ürün geliştirmede ihtiyaç duydukları, gerçek ürün olarak da kullanılabilecek nitelikte 3D baskı servisi vermektedir. Bunun yanı sıra 3 Boyutlu Optik Tarama ve modelleme hizmeti de sunan firmamız, tersine mühendislik konusunda uzman bir kadroya sahiptir.

Eyüboğlu Çelik ve Hobi Ürünleri

1990 yılından bu yana Victorinox, Victorinox Swiss Army, Maglite, Buck Knives ve Celestron gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye Distribütörlüğünü yapan Eyüboğlu Çelik ve Hobi Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. olark daima kaliteyi ve beraberinde müşteri memnuniyetini esas almaktayız. Vizyonumuzun göstergesi olarak sektörlerinde lider markaları bünyemizde bulundurup, müşterilerimizin yüksek beklentilerine sunarak, düşüncelerimizi her zaman somut adımlarla göstermeye çalışıyoruz. Geçen 23 yıl içerisinde saat, hobi, hediyelik ve mutfak grupları ürünlerinin ağırlıkta olduğu 350′ nin üzerinde bayi satış ağı ile hizmet vermeye devam ediyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin ilk kuruluş misyonuna uygun olarak “Geçmiş ile Geleceğe” köprü olmak üzere kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi, Gülhane Külliyesi, Somali Külliyesi; Filipinler Külliyesi ve Sudan Külliyesinde eğitim öğretim faaliyeti vermektedir.

Üniversitemizin, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliği yapma yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca, yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt dışından öğrenci kabul edilebilir. Mütevelli Heyetinin teklifi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir. Bu anlamda; Afganistan, Filistin, Pakistan, Lübnan’da eğitim birimi açma çalışmalarımız devam etmektedir.

Dişhane

Kurumumuz, genç ve dinamik bir ruh ile diş hekimliğinde en iyiyi arayan, araştırmacı, bilgili, diş hekimliğinde çağdaş bir tedavi anlayışının hakim olması gerektiğine inanan ve bunları uygulayan bir kuruluştur.

Akademik kadromuzla diş hekimliğinin tüm branşlarında son teknoloji ve bilimsel veriler kullanılarak kaliteli, profesyonel hizmet anlayışı temel prensibimizdir. Yüksek tedavi standartlarını ilke edinip başarıyla uygulayan, hastalarımızın tüm ağız ve diş sağlığı gereksinimlerini karşılayan merkezlerimiz bu özellikleri ile referans gösterilmektedir.

Hizmet kalitemizin sürekliliği ve kurumsal hedeflerimizi devam ettirirken, bize güvenerek sağlıklarını emanet eden hastalarımızla ilişkilerimizi en sıcak halleriyle korumaya özen göstermekteyiz. Bizim için ‘güven’ ve ‘insan’ faktörleri başarıya ulaşmada temel prensiplerin başında gelir.

Tüm merkezlerimiz ve polikliniklerimizde kalite yönetimi, hasta hakları, hijyen ve sterilizasyon konularında üst düzeyde hizmet vermekteyiz.

Pera Pozitif

Eğitim sistemimizin her kademesinde görev yapmış tecrübeli uzman kadromuzla PERA POZİTİF ailesi olarak birikimlerimizi yepyeni eğitim modeli ve sistemiyle birleştiriyoruz. Türkiye’nin geleceği siz gençlerimizi güçlü bir eğitim modeliyle geleceğe hazırlıyor, öğrencilerimizin psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gelişiminin de başarıdaki etkisini dikkate alarak güçlü bir rehberlik ve takip sistemiyle eğitim modelimizi taçlandırıyoruz. Eğitim sistemimiz içinde kalabalık sınıflar ve ders çalışmaya uygun olmayan ortamlardan bunalan gençlerimiz için İstanbul Beşiktaş’taki tek şubemizde birebir eğitim modelimize ek olarak 5 kişilik sınıflarda her öğrencimizin kendini özel hissedeceği bir ortamda gençlerimize eğitim veriyoruz.

Engelsiz Kariyer

Engelsiz Kariyer; engellilerin iş dünyasında daha vasıflı bireyler olmasında öncülük edecek, bilgi, haber gibi istihdam ve kariyer hakkında zengin içerikli bilgi vererek rehberlik eden, işgücü piyasasında iş arayan engellilerle, engelli işçi arayan işverenlerin online internet ortamında buluştukları Türkiye’nin ilk Engelliler Kariyer ve İnsan Kaynakları portalıdır. İş arayan engelliler ve engelliler sektöründe çalışanlar Engelsizkariyer.com’da oluşturdukları özgeçmişleri (Cv) ile istihdam ve kariyerlerini profesyonel olarak yönetme şansı elde ederler.

Dilaver Turizm

DİLAVER TURİZM LTD. ŞTİ. kurulduğu 1993 tarihinden bugüne personel ve öğrenci taşımacılığı hizmetini yapmaktadır. 22 yıldan bugüne birçok yeniliklere öncülük etmek ve değişimlerin uygulayıcısı olmak için yola devam etmektedir.

Açı Yayınları

Açı yayınlarının 2015 yılı yenilenmiş versiyonunu sizlere sunmanın heyecanı içerisindeyiz. Özenli ve titiz bir çalışma sonucu sizlere sunulan Açı Yayınları, içerik olarak beklentilerinizi karşılar niteliktedir.

Soruların ve konuların hazırlanışı, dizgi, baskı aşaması ve sizlere gönderilme süreci içerisinde yapılan bütün çalışmalar hiçbir sorun yaşatmayacak şekilde organize edilmiştir. Sınav sorularına uygunluk ve yetiştiricilik özelliği baskı ve hizmet kalitesiyle birleşince ortaya kaliteli Açı ürünleri çıkmıştır.

Tohum Otizm Vakfı

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ‘otizm spektrum bozukluğu’ olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

Atlı Tur

Doğanın gülümsediği yer 7 kilometrelik Gümüşdere-Kilyos sahiline sadece 700 metre uzaklıkta, Belgrad Ormanları ise yanıbaşımızda. Şehrin kargaşasından uzaklaşıp kendinize bir es vermek, doğanın içinde vakit geçirmek şehirden sadece yarım saat uzaklıkta, Sarıyer ilçesindeki Gümüşdere Köyü Ovası’nda, çevresi Belgrad ormanlarıyla çevrili, bir oksijen cennetinde, 2003 yılında kurduk Atlıtur Kulübü’nü. Atlıtur Kulübü doğayı, doğa Atlıtur Kulübü’nü sevdi daha ilk taşın koyulduğu gün. Prensibimiz hiç değişmedi, aynı o ilk günkü gibi: Doğanın bir parçası olduğumuzu bilerek, onunla uyum içinde yaşamak ve yaşatmak… Atlıtur Kulübü, doğaya dost malzemelerle kerpiç, taş ve ahşapla kuruldu. Üstündeki her bir ağacı, bitkiyi hatta böceği ayrı ayrı sevdik ve koruduk. Her mevsim kendi güzellikleriyle gelirken Atlıtur Kulübü’ne, adeta en güzeli olmak için yarışıyorlar kendi aralarında. İlkbaharda canlanan doğanın, yazın çiçek kokularının, sonbaharın kızaran yaprakları ve çıtırdayan şöminesi ile kışın bembeyaz manzarasının keyifleri, 365 gün boyunca ayrı ayrı yaşanıyor Atlıtur ‘da.  Kulübümüz uzun zamandır edindiği tecrübelerini siz değerli ziyaretçileri ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor .Sakin, nezih ve huzur dolu bir ortamda doğa ile başbaşa İstanbula 30 dk mesafede eğitimli safkan atlara  doğanın ve atların keyfini çıkarın.

Bahçelievler Belediye Spor Kulübü

Gençliğin fizikî ve ruhî gelişimi, hayat kalitesi, her türlü bağımlılıklardan, kötü ve zararlı alışkanlıklardan muhafazası için sporun büyük ehemmiyet arz ettiğine inanan kimseler tarafından 2010 senesinde kurulan Bahçelievler Belediye Spor Kulübü kısa zamanda ilçenin dış dünyaya açılan en muteber yüzü olmayı başardı.

Spor tesisi bakımından en zengin ilçe olan Bahçelievler’de içinde futbolun olmadığı tam 42 dalda hizmet vermesi bakımından eşine az rastlanan bir kulüp olan BBSK, tamamen alt yapıdan yetiştirdiği sporcularıyla mahalli, milli ve milletlerarası yarışmalarda büyük başarılar kazandı. Spor okulu faaliyetleri ile binlerce çocuğumuzun hayatına dokunan, hayal, hedef ve ahlak sahibi bir neslin inşası için omuz verdiği vazifeyi hakkıyla yerine getirmenin haklı gurunu yaşayan Bahçelievler Belediye Spor Kulübü yoluna her geçen gün daha da büyüyerek devam ediyor.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), lise ve üniversite eğitimi için ülkemizi tercih eden 203 farklı ülkeden yaklaşık 114 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla 48 farklı şehirde kurulan 56 uluslararası öğrenci derneğinin çatı kuruluşudur.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Akdeniz’in tarih ve kültür merkezi Kıbrıs Adası’nın çağdaş yönünü simgeleyen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, beş yıllık bir çalışma sonucunda 4 Şubat 1997 yılında başkent Lefkoşa’da kurulmuştur.
1997-1998 Akademik yılında 3 fakültede 12 lisans, 1 Meslek Yüksekokulunda 3 ön lisans programıyla Lefkoşa kampüsünde eğitime başlamıştır. 2001-2002 Akademik yılında Üniversitemiz 2 yurt binası, bilgi işlem merkezi, öğrenci merkezi, rektörlük binası ve 1 fakülte binası ile Haspolat kampüsünde eğitime devam etmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü 2016 yılında Psikoloji topluluğu (BuPsych) ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Komitesinin bir araya gelmesiyle oluşmuş ilk yıllarını yaşayan yeni bir oluşumdur. 2014’ten beri ayrı alanlarda çalışmalarına devam eden BuPsych ve PDR Komitesi, bir araya gelerek daha geniş bir perspektifte psikoloji başta olmak üzere insan ve grup davranışını temel alan bilimleri akademik bir temelden öğrenmeyi ve bu alanlara ilgi duyan insanları bu alanda yetkin kişilerle bir araya getirmeyi amaçlamıştır.
Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü ulusal düzeyde Psikoloji Günü adıyla ve Psikolojik Danışma Sempozyumu adıyla iki büyük etkinlik düzenlemektedir. Aynı şekilde okul içerisinde de farklı konularda pek çok etkinlik ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Otistikler Derneği

1994’de Otistikler Kulübü adıyla amatör bir ruhla yola çıkan Otistikler Derneği1996 yılında dernekleşmiştir. Türkiye’de  “otizm” kavramını isminde kullanan ilk dernek olarak Otizm Dernekleri Federasyonu kurucu üyesidir.

Otistikler Derneği, öncelikle bir kaynaşma ve yaşantı derneğidir.Dayandığı temel ilke otistiklerin koşulsuz kabulüdür.