Suna VAROL CÖRÜT Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği

1978 Ordu doğumludur.Evli ve üç çocuk annesidir.1997 yılında hemşire olarak mezun olduktan sonra  çeşitli sağlık kuruluşlarında hemşire olarak görev yapmış 2001 yılında Malatya iline ataması yapılarak hemşirelik görevine kamuda devam etmiştir. 15 yıl ameliyathane hemşiresi olarak çalışmış bu süre içinde bir özel hastanenin  ameliyathanesinin kurulumunda yer almış ,birde eğitim araştırma hastanesinin ameliyathane kurucu ve sorumlu hemşireliği görevlerini yürütmüştür.2014-2015 Yılları arasında Hastane Tıbbi Sarf Medikal Depo Amirliği görevini yürütmüş çocuğunun sağlık sorunları nedeniyle bu sahadan ayrılmıştır.Halen İstanbul Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Müdürlüğü görevine devam etmektedir.

Bir çok sertifikalı eğitim programına katılmış ,sempozyum ,kongre ve çalıştay organizasyonunda yer almıştır.Aynı zamanda ilk yardım eğitici eğitmenidir.Akademik öğrenimini İstanbul Üniversitesi Acil Afet Yönetimi ve Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümlerine eş zamanlı olarak devam ettirmektedir.

2002-2003 yılları arasında Hemşireler Derneği Malatya Şube Başkanlığını yürütmüş, sağlık sorunları nedeniyle görevi devretmiştir.

2008-2014 yılları arasında Sağlık-Sen Hastane Temsilcisi ve Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.

2014 yılından itibaren Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği ile birlikte dernek çalışmalarında yer almış ,2015 yılından itibaren de İstanbul İl Temsilcisi olarak görevine devam etmektedir.

25-26-27 Kasım 2015 tarihinde Üniversiteden24 Üniversiteden 65 akademisyenin ,4 Bakanlık Temsilcisi , ÖSYM,RTÜK,YÖK,RAM ve STK yönetcileri ile ailelerden oluşan tarafların karşılıklı bir araya getirildiği   AntalyaRixos Otelde üç gün süren ‘’Dislekside Gelecek Hedeflerinin Belirlenmesi Çalıştayı’’ndaAile Komisyonunda Komisyon Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneğininyurt genelinde yaptığı çağrıya istinaden 2016 yılı  Ocak ayında Türkiye Disleksi Meclisi kuruluş toplantısına kurucu üye olarak  katılmış ,yapılan seçim sonrasında Türkiye Disleksi Meclis Başkanı seçilmiştir.Meclis İlk  toplantısını Kasım 2016 da gerçekleştirmiş Ram ve Ram Modülleri Komisyonu ile Erken Okuryazarlık tarama bataryası komisyonlarını kurarak ,üniversiteler,stk’lar ,akademisyenler, bürokratlar ve alanında uzman kişilerden oluşan komisyon katılımcılarının ortaya çıkardığı raporlar kitaplaştırılarak politika yürütüclere ,bürokratlara ve alan çalışanlarıyla paylaşılmıştır.2017 Ekim ayında gerçekleşen ikinci meclis toplantısında Alanda Uzman Yetiştiriciliği ve ÖÖG ‘ de ErgoterapininYeri ve Önemi konularında iki komisyon kurulmuştur, komisyon çalışmasının 2018 Nisan ayında bitmesi hedeflenmektedir.

9-10 Aralık 2016 tarihinde Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği adına ‘’Engelsiz Dünya Çalıştayı’’na katılmış dört  komisyonda sunum yapmış rapor sunmuştur.Buçalıştayda  Uluslar arası platformda 11 ülke arasındaDisleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği yaptığı çalışmalarla  Farkındalık dalında 1. lik Ödülünü almıştır.

Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği İstanbul Temsilciliği olarak ;

18- Mart – 9 Nisan 2017 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi iş birliğiyle eğitici eğitim sertifikasyon parogramını organize etmiştir.

4 Haziran 2017 tarihinde Üsküdar Üniversitesi işbirliği ile ‘’DisleksiyiAnlamak  Sempozyumu’’nu organize etmiştir.

2 Kasım 2017 tarihinde Kültür Üniversitesinde DisleksiPaneli’ni organize etmiştir.

2016 yılından itibaren Sağlık-Der İstanbul Şube Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Sağlık-Der tarafından organize edilen 2-4 Aralık 2016 yılındaDünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongre çalışmaları  ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü)’ne rakip olarak kurulan  DÜNYA  İSLAM SAĞLIK BİRLİĞİ kuruluş çalışmalarında yer almıştır.Sağlık-Der  İstanbul Şube Başkan Yardımcısı olarak  Dünya İslam Sağlık Birliği İstanbul Temsilciliği görevinide 2017 yılından itibaren yürütmektedir.

Sağlık-Der İstanbul Şubesi tarafından 21 ekim tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu 2017 çalıştayında Danışma Kurulunda ve çalıştaysekreteryası  görevlerini üstlenmiş aynı zamanda çalıştay oturumlarından ’’İstanbul’da Engelli Hizmetlerinin  Durum Analizi ve Hedefleri’’ masasında engelli çocuklar ve ÖÖG ‘li çocuklar adına komisyonda raportör olarak çalışmıştır.

Bu günlerde 2-4 Aralık 2017 2.Dünya Müslüman Sağlık Birliği Kongre hazırlık çalışmalarında katkı sunmaktadır.