Prof Dr. Oğuz ÖZYARAL Farmasötik Mikrobiyoloji Doktoru

İstanbul, 22 Temmuz 1956 doğumlu Oğuz Özyaral Lisans Eğitimini 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde 1988 yılında “İşletme İktisadı İhtisası” yapmıştır.

Mikrobiyoloji Yüksek lisansını 1989 yılında “Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı”nda tamamlamış ve Hollanda Kraliyet Akademileri CBS Enstitüsü tarafından yüksek başarı ile onurlandırılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde “Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi”nde yüksek lisans ve ayni yıl İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalında ise Doktora çalışmalarını tamamlamış ve “Farmasötik Mikrobiyoloji Doktoru” ünvanını almıştır.

YÖK tarafından 2012 Nisan ayında “Genel Mikrobiyoloji” alanında üniversite Doçentliğine ve 11.10.2017 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.

Ulusal ve Uluslararası platformlarda yayımlanan 278 bilimsel çalışma ve makalesi, 16 adet kitapta bölüm ve 1 adet İngilizce, 3 adet Türkçe basılı kitabı bulunmaktadır. Sektörel ve akademik olarak çalışma alanları Mikrobiyoloji, Epidemiyoloji, Çevre Sağlığı, İş ve İşçi Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Hijyeni, Eğitim ve İletişim Becerileri, Sağlık Politikaları ile Hastane ve Sağlık Kurumlarında Yönetsel Çalışmalar ve Halk Sağlığı konuları üzerinedir. Yapılan çalışmalarına toplam 97 atıf verilmiştir. Bugüne kadar Sağlık Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında 15 tanesi tezli olmak üzere toplamda 191 adet yüksek lisans ve 1 doktora çalışması yaptırmıştır.

Üniversitelerde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında 30 farklı ders vermiştir. Türkiye’de Eczacılık alanında “Eczacılık ve Halk Sağlığı”nın kurucudur.

Üniversite Öğrenci Dekanlığı, Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğü, MYO Müdürlüğü,
Sağlık Bilimleri Yüksekokul Müdürlüğü, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile Halk Sağlığı Anabilim Dalı başkanlıkları gibi idari görevlerde de bulunan Özyaral İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin kurucu öğretim üyesi ve senato üyesidir. Ayrıca Silivri Kent Konseyi Başkanı görevini yürütmektedir. Halen İstanbul Rumeli Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Events:
Başarının Sırrı Sende Saklı