Gökhan BÜYÜKŞENGÜR TSPB Eğitim Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. 1991 yılında yine Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını, 1998 yılında da Uluslararası Finans Bölümü’nde doktorasını tamamladı.

1989 yılında bankacılık alanında Töbank ile başladığı iş hayatında sırasıyla Kentbank, Bank Kapital, Sümerbank ile devam etti. 2002 yılında Turkish Yatırım A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaparken Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne Lisanslama ve Sicil Tutma Bölüm Müdürü olarak geçti.

2002-2012 yıllarıarasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde Lisanslama ve Sicil Tutma Müdürlüğü’nün yanı sıra Eğitim ve Tanıtım Bölümlerinden sorumlu Müdür olarak da görev aldı. 2013 yılının Ocak ayından itibaren Eğitim Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Ayrıca, 2001-2017 yılları arasında sermaye piyasası hukuku, vadeli işlemler ve risk yönetimi ile uluslararası finans yönetimi konularında;“Bahçeşehir Üniversitesi”, “İstanbul Üniversitesi”, “Maltepe Üniversitesi”, “İstanbul Ticaret Üniversitesi”,“Yıldız Teknik Üniversitesi” ve “Marmara Üniversitesi”ndeLisans ve Yüksek Lisans derslerinde öğretimgörevlisi olarak yer aldı.

2011 yılından itibaren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin koordinasyonunda sermaye piyasası kurumlarının katılımı ile 140’dan fazla üniversitede düzenlenen;

  • ”İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Vizyonu Çerçevesinde Finans Sektöründe Kariyer Olanakları”,
  • “Sermaye Piyasası Kurumları ve Sermaye Piyasasında İş Olanakları”,
  • “Sermaye Piyasası Kurumlarında İş Olanakları”,
  • “Finans Sektöründe Kariyer”seminerleri ile
  • “7 Bölge 7 Üniversite” sertifikalı eğitim

programlarınıplanladı yaklaşık 100’ünde konuşmacı olarak görev aldı.

Events:
Finans Sektöründe Kariyer