%100 Milli Gelecek, Yerli Yazılımla Gelecek – Buğra YÜKSEL

Hızla gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizin geleceği yakalama ve gelişmiş ülkeler sıralamasında üst sıralarda yer alabilme, her alanda dışa bağımlılığın minimum seviyelere indirilebilmesi, askeri anlamda savunma ve saldırı gücümüzün arttırılabilmesi ve benzeri konularda başarı yakalayabilmemizin temelinde yazılım teknolojisindeki başarımız yatmaktadır. Bu konularda ülkemizde yapılan çalışmalar, siber güvenliğin ve kurulmakta olan siber ordunun önemi hakkında bilgi verilecek, küçük yaşta kodlama eğitimi ve bu konudaki yapılan çalışmalar ile yazılım sektörünün gelecekteki en büyük istihdam alanlarından birisi olacağına dair bilgilendirme yapılacaktır.