Okulda Psikoloji ve Yaratıcılık – Zeynep MAÇKALI

Okul, çocuğun ailesinden ayrı olarak, yaşama hazırlanmayı deneyimlediği bir
ortamdır. Bu ortamda yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında
etkileşimler gerçekleşmektedir. Çoğu zaman bu etkileşimsel ağ içerisinde yer
alan farklı grupların (yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler) da farklı
beklentileri ve istekleri olmaktadır. Tam da bu noktada psikolojik danışmanlar
okul ortamındaki etkileşimlerin sağlıklı şekilde sürdürülmesi açısından önemli
roller üstlenmektedirler: Hızlı bir değişim ve gelişim sürecinde olan öğrencilerin
bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını gözetmek, öğretmen-öğrenci ilişkisini
destekleyecek çalışmalar yapmak, ailelerle çalışmak, vb. Bahsi edilen rollerin
gerçekleştirilmesi sırasında psikolojik danışmanın sahip olduğu yaratıcı
potansiyel, ön plana çıkar fakat çoğu zaman gözden kaçar! Bu yaratıcı
potansiyelin ortaya çıkabilmesi için kişinin kendi içinde olanı anlayabilmesi,
kendisiyle temas etmesi gerekir. Bu sunumda okul ortamındaki etkileşim
dinamiği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetini yürüten kişilere düşen
roller ve bahsi edilen yaratıcı potansiyel ile buluşabilmek için neler
yapılabileceği ele alınacaktır.